360 graders sikkerhetsbeskyttelse fra Canon

Sikkerhet-Canon
Trusselbildet knyttet til cyberkriminalitet er omfattende, konsekvensene er store og innføringen av GDPR-regulativet har satt det høyere på agendaen. Printere og annet nettverksutstyr øker sårbarheten om man ikke trår varsomt og har gode rutiner. Her belyser vi noen av truslene og ser på tiltak og løsninger som kan redusere risikoen.

Start med bevisstgjøring

Begrepet ”cyberkriminalitet” omtales stadig oftere i media. Norske bedrifter og organisasjoner utsettes daglig for «digitale angrep» utenfra, som følge av et økende antall produkter og systemer med nettverkstilknytning. Problemstillingen er ikke ny, men søkelyset både fra kontrollorganene og fra media er sterkere enn før, spesielt etter innføringen av de nye GDPR-regulativene i 2018. De fleste organisasjoner har gode rutiner og beskyttelse i form av brannmurer, passordbeskyttelse, antivirusprogramvare og andre tiltak for å beskytte datamaskiner, nettverk og mobile enheter. Derimot er det færre som har tenkt over sårbarhet knyttet til dokumenthåndtering og print. Første steg på veien er bevisstgjøring, og fra Canons side anbefaler vi alle med nettverkstilknyttede MFP-løsninger, å tenke gjennom problemstillingene nedenfor.

  • Er bedriften bevisst på at en multifunksjonsskriver (MFP) ikke lenger er en frittstående kopimaskin, men en enhet som på lik linje med en PC inneholder en harddisk med sensitive data? 
  • Er bedriften klar over at hvis man ikke tar i bruk tilstrekkelige sikkerhetstiltak, er det like stor risiko for at informasjon kan tappes fra harddisken på en MFP-enhet som fra en nettverkstilknyttet PC? 
  • Har bedriften sikret at det kun er eieren av papirdokumentet som får tilgang til det, etter at utskriftsdokumentet er sendt til MFP-enheten?
  • Har bedriften rutiner for hva som skjer med lagrede data i MFP-enheten når maskinen avhendes?

”Risikoapetitt”

Disse problemstillingene, og en rekke andre, har stått i fokus når Canon har utviklet det vi kaller 360 graders tankegang omkring maskinvare og dokumentsikkerhet. Samtidig vil selvsagt sikkerhetsbehovet variere mellom ulike organisasjoner, avhengig av faktorer som størrelse, forretningsområder og hvilke typer data man håndterer. Derfor vil også det vi kan kalle «risikoapetitten» variere tilsvarende. Med det som utgangspunkt arbeider vi etter slagordet «Security by design» der vi har som målsetting å tilpasse sikkerhetsløsningen etter hver kundes «risikoapetitt».

Hva innebærer Canons 360 graders sikkerhetsbeskyttelse?

  • Samtlige multifunksjonsmaskiner fra Canon er utstyrt med en såkalt firmware som hele tiden jobber aktivt med å beskytte enheten. En del av Canons Device Management Service avtale (DMS) sikrer at nyeste versjon av firmware lastes opp til enheten. Dette anbefaler vi for å sikre kontinuerlig beskyttelse med nyeste versjoner av sikkerhetsfunksjonalitet.
  • Sikkerhetstiltakene starter allerede i forkant av at maskinen installeres i kundens miljø. Da iverksettes det vi kaller ”sikkerhetsaktivering”, som innebærer aktivering av ulike sikkerhetsinnstillinger for å hindre at utenforstående kan få tilgang til data på enhetens harddisk, samt aktivering av automatisk sletting av dokumentet etter at utskriftsjobben er utført.
  • Uniflow er Canons løsning for ”sikker print”. Uniflow sikrer at brukeren må identifisere seg med kort eller kode før dokumentet printes, noe som sikrer at dokumenter ikke blir liggende uavhentet på MFP-enheten. I tillegg til å bidra til at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, bidrar dette også til å redusere utskriftsmengden og dermed også kostnadene. Programvaren Uniflow gir også annen nyttig funksjonalitet, som skanning til definerte mapper og sky-lokasjoner. 
  • Ved avhending av enheten tilbyr vi sikkerhetstiltak på ulike nivåer, en tjeneste vi kaller «sikker datasletting».

Vi hjelper deg med å redusere sårbarheten

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan nettopp din organisasjon kan unngå at bruk av nettverkstilknyttede MFP-enheter utgjør en sikkerhetsrisiko. Målet med vår 360 graders tilnærmelse til cyberkriminalitet og andre sikkerhetsutfordringer, er at våre kunder skal være forsvarlig sikret mot trusler utenfra når det kommer til dokumentbehandling og bruk av MFP-løsninger.

Vi hjelper deg med å redusere sårbarheten

Ønsker du å lære mer om dette, ta kontakt med din kontaktperson hos Canon for en videre dialog, eller klikk på linken under.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

Forfatter bio

Canon marked

Canon marked

Tekst og foto fra Canons markedsavdeling eller fra en av våre dyktige frilansere med god bransjekunnskap og teknologiforståelse.