Ecophon-platene tåler grafisk trykk

canon_ecophon_6883
Konklusjonen fra NTNU på Gjøvik er klar: grafisk trykk med Canon Arizona på Ecophon akustikkplater påvirker ikke de lydabsorberende egenskapene.

Økt bruk av akustikkplater

Bruken av såkalte akustikkplater har skutt fart de siste årene, der de bidrar til lavere støy og bedre trivsel i offentlige rom, åpne kontorlandskap, forelesningssaler, kantiner og andre steder hvor mange mennesker ferdes samtidig. Blant de mest brukte akustikkplatene finner vi Ecophon-serien fra Glava, med overflate som er velegnet for trykking. Med mangel på grundig testing, har det vært en viss usikkerhet i markedet knyttet til om trykkfargen eller UV-behandlingen av fargen påvirker de lydabsorberende egenskapene i noen grad. Canon tok derfor initiativ til at et forskerteam ved NTNU på Gjøvik foretok testing av nettopp dette, der de testet om Ecophon-platenes egenskaper ble endret etter trykking med flatbedprinteren Canon Arizona med VarioDot UV-herdet blekk.

Professor Marius Pedersen (t.v.) fra NTNU i samtale med Canons Anton Strand under testarbeidet som er utført ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming.

Ingen signifikant forskjell

Nå er testarbeidet avsluttet, og konklusjonen er klar. De viser at forskjellene i lydabsorberende egenskaper mellom plater med trykkfarge og plater uten trykkfarge, er minimal og ikke signifikant. Arbeidet har vært ledet av Marius Pedersen, og med unntak av testrommets størrelse er den utført i samsvar med ISO-standarden ISO 354:2003 for «measuring sound absorption». Marius Pedersen forteller at de under testingen har påført Ecophon-platene 200% heldekkende farge på hele overflaten fra Canon Arizona 2280 XT, en flatbedprinter som benytter blekk av typen IJC-257 med umiddelbar UV-herding etter påføring. Testen er så gjennomført ved å måle mengden lyd som fanges opp i platene (sound absorption) ved ulike volumer og frekvenser, før identiske målinger er utført med plater som ikke er påført trykkfarge.

– Ser man på de to kurvene, så ser man at de ligger tett opp til hverandre. Testgruppen har derfor konkludert med at platene kan påføres UV-behandlet blekk for å skape kreativt dekor og effekter uten at dette påvirker de akustiske egenskapene til platene, oppsummerer professor Marius Pedersen, tilknyttet Fargelaboratoriet ved Institutt for Datateknologi og Informatikk på NTNU.

RoomStories driver stor produksjon med trykking på interiørmateriell, og har vært en pådriver for å gjennomføre testingen av Ecophon-plater.

Avventende holdning inntil nå

– Dette har både vi og markedet ventet på, for det har vært en avventende holdning hos mange i påvente av en deklarasjon som sier at trykk ikke påvirker akustikkegenskapene. Nå kan vi trygt si at ved bruk av Vario-blekk og Canon Arizona, holder Ecophon-platene det produsenten lover. Det sier Terje Gulbrandsen i RoomStories, en aktør som var tidlig ute med trykking på interiørprodukter og har vært en pådriver for å gjennomføre testingen. Hos RoomStories ser de næringslivet som det viktigste markedet, der mange bedrifter er i prosesser med å skape bedre trivsel i sine åpne kontorlandskap.

– I tillegg er testresultatene fra NTNU utvilsomt viktig for at skoler, restauranter og andre skal ta trykte akustikkplater i bruk, og utbyggere og byggherrer er svært opptatt av at det finnes dokumentasjon og deklarasjoner på et så viktig område. Så resultatene fra NTNU på Gjøvik er både viktige og gledelige for oss som har vært tidlig ute i dette markedet, sier Terje Gulbrandsen.

Testresultater: kurver som viser platenes evne til å absorbere lyd ved ulike frekvenser. Forskjellene mellom plater med trykkfarge (rød) og plater uten (blå) er liten og ikke signifikant.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

Forfatter bio

Canon marked

Canon marked

Tekst og foto fra Canons markedsavdeling eller fra en av våre dyktige frilansere med god bransjekunnskap og teknologiforståelse.