Interntrykkeriene klare for en ny hverdag

canon_internforum_0427
De interne trykkeriene er på ingen måte uberørt av pandemi og restriksjoner. Nå forbereder de seg på en ny hverdag, der de igjen kan fokusere på verdiskapning.

Temaer for alle

Et bredt spekter av interntrykkerier, fra statlige og kommunale til trykkerier hos universiteter og finans, benyttet anledningen da Canon inviterte til en tettpakket “forumdag” ved hovedkontoret på Holmlia. Programmet favnet som vanlig bredt, fra miljøkompensering av papir til Politihøgskolens grafiske utfordringer, i tillegg til spennende teknologivisninger i Canons Image Factory.

MIljøsaken blir stadig viktigere

Digital og papirbasert informasjon lever side om side, og det er mange oppfatninger om hvilket miljøfotavtrykk de setter. Magnus Thorkildsen fra Two Sides hadde tatt mål av seg til å avlive noen myter om papirets miljøpåvirkning og belyse hvorfor valget mellom trykksak og digital informasjon ikke er opplagt, heller ikke når det kommer til bærekraft. Naturlig nok er dette et tema som opptar mange i grafisk bransje, interntrykkeriene intet unntak.

– Mange overser at 72 prosent av alt grafisk papir i Europa er resirkulert, og at de fleste trykksakene her hjemme er produsert med trefibre fra “kortreiste” råvarer, understreket Magnus. Samtidig etterlot han ingen tvil om at miljøsaken vil være enda viktigere for bransjen i fremtiden, både for kundene og for de ansatte. – Derfor er det ingen vei utenom bevisste miljøvalg. Tilby gjerne klimakompenserte trykksaker, men husk at klimakompensasjon ikke betyr at man kan gjøre som man vil. Og viktigst av alt; ikke vent på kundene, men ta initiativet selv, rådet Magnus Thorkildsen.

Miljøsaken er viktigere for kunden, for bedriften og for medarbeiderne enn den var før. Også ved rekruttering, poengterte Magnus Thorkildsen fra Two Sides. Ungdommen svarer “bedriftens miljøprofil” som et av de viktigste kriteriene ved valg av arbeidsgiver, det er helt annerledes enn for få år siden.

Nøkkelen er verdiskapning

Oppfordringen om å innta førersetet ble fulgt opp av Ole-Bengt Moe fra Moementum, som var opptatt av å bevisstgjøre hvilken verdiskapning interntrykkeriene kan tilby organisasjonen sin.

– Oppsøk markeds- eller informasjonsavdelingen og vis dem hva dere kan tilby. Canons Insight-rapport viste at 75 prosent av de grafiske kundene ønsker mer rådgivning fra sin grafiske leverandør, mens bare 20 prosent opplever at de faktisk får det. Det viser hvilket potensial som finnes akkurat her, poengterte Ole-Bengt, som har samarbeidet nært med Canons nettverksgruppe for interntrykkerier gjennom flere år og kjenner denne delen av bransjen godt.

Canons Berte Kristensen leder nettverksgruppen for interntrykkerier og er opptatt av hvordan denne delen av bransjen kan utvikle tjenestene sine. Her viser hun frem en informasjonsbrosjyre fra et kommunalt hustrykkeri, pluss kinobilletter som er personifisert med QR-kode, navn og setenummer, brukt som julegave for ansatte.

Avsluttet med teknologivisninger

Canons Berte Kristensen oppsummerte hvordan Politihøgskolen løste sine utfordringer gjennom ny produksjonsløsning og ny arbeidsflyt i Prisma Prepare.

– En av utfordringene var å flytte utskriftsjobber over en viss størrelse fra korridormaskinene til hustrykkeriet, noe vi har automatisert i arbeidsflytløsningen, fortalte Berte, før hun tok med de rundt 25 deltagerne på teknologivisninger i Canons imponerende produksjonssenter Image Factory. Der fikk de nærmere innblikk i utviklingen innenfor aktuelle områder som arbeidsflyt, etterbehandling, nye storformatmaterialer og digitaltrykk.

Engasjement og diskusjon slik det alltid er på Canons nettverkssamlinger.
Image Factory. Ingen vei utenom Canons produksjonssenter, der deltagerne blant annet fikk inspirasjon til nye trykkmaterialer.
Variert program og god tilgang på faglige ressurser under nettverksmøte hos Canon i november. Her får deltagerne et innblikk i nyeste imagePRESS-teknologi fra Canons Kristin Johansen.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print

Forfatter bio

Canon marked

Canon marked

Tekst og foto fra Canons markedsavdeling eller fra en av våre dyktige frilansere med god bransjekunnskap og teknologiforståelse.